Publicador de continguts


Un total de tres empreses opten al nou concurs de gestió del complex del Palau de Congressos de Palma.


19 de juliol de 2016

Palma, 19 de juliol de 2016.- Un total de tres empreses opten al concurs d'adjudicació per a la gestió del complex Palau de Congressos de Palma: Meliá Hotels International SA, Barceló Eventos Empresariales SL i Hoteles Turísticos Unidos SA.

Aquest migdia, a les 14 hores, finalitzava el termini per a la presentació de les ofertes per a la gestió de l'hotel i el Palau de Congressos. El preu mínim de sortida per al lloguer del complex és d'1.585.000 d'euros anuals. La següent passa serà la constitució de la mesa de contractació, que serà l'encarregada de valorar les ofertes presentades i de resoldre el concurs d'acord amb les directrius tècniques i administrativa del plec de condicions, aprovat l'abril passat.

D'aquesta manera, es compleixen els terminis fixats pel Consell d'Administració de la Societat Palau de Congressos, integrada a parts iguals pel Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, de poder adjudicar la gestió de la infraestructura pública a final d'any.

Concurs de licitació de les butaques

Per altra banda, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha resolt suspendre provisionalment l'actual procediment de contractació de les butaques del Palau; això, mentre l'esmentat organisme dicta resolució del recurs especial en matèria de contractació, presentat per Dynamobel SA, respecte de l'anterior concurs.