Publicador de continguts


Palau de Congressos reprèn la tramitació del concurs de licitació del complex


22 d’agost de 2016

Palma, 22 d'agost de 2016.- El jutjat del contenciós administratiu número 1 de Palma desestima el recurs presentat per HOTUSA, denega la sol.licitud de mesures cautelars i aixeca la suspensió del procés

El Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma reprenen el procés de resolució del concurs de licitació per al lloguer del complex del Palau de Congressos, després que el Jutjat Contenciós número 1 de Palma hagi desestimat el recurs presentat per HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A. (HOTUSA), hagi denegat la petició de mesures cautelars i aixecada la seva suspensió. D'aquesta manera, PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. té previst seguir endavant amb la tramitació del procediment de contractació, per la qual cosa convocarà la Mesa de Contractació durant el proper mes de setembre.

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Palma, una vegada considerades les al.legacions formulades per PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. ha emès una interlocutòria amb data 19 d'agost (PMC15/2016), mitjançant la qual es desestima la sol.licitud de mesura cautelar presentada per part de l'entitat HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A. (HOTUSA) en relació a la suspensió del procediment de contractació iniciat per PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. per al lloguer del complex del Palau de Congressos i aixeca la seva suspensió.

En el seu escrit, l'esmentada instància judicial, dóna la raó a PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA i manifesta a la resolució que "no sembla raonable ni lògica l'argumentació de la recurrent (HOTUSA)" en relació a la forma de presentació de la documentació en format digital que no va ser acceptada per part de la Mesa de Contractació de PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA i, per tant, considera que no es donen els requisits exigits a la llei per adoptar la mesa cautelar sol.licitada i, per tant, es desestima la demanda cautelar presentada per part de l'entitat HOTUSA. Així mateix, el Jutjat condemna en costes a HOTUSA i atorga un termini de quinze dies per presentar recurs.

D'aquesta manera, el Jutjat de manera expressa alça la suspensió del procediment de contractació que va acordar el passat dia 8 d'agost i, en conseqüència, PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. reprendrà la tramitació del procediment de contractació i procedirà a dur a terme les corresponents reunions de la Mesa de Contractació durant el proper mes de setembre.