Publicador de continguts


Convocatòria i bases pel procés de selecció d'un tècnic d'assesoria jurídica


14 de juny de 2017

Aquest document té per objecte establir la convocatòria i les bases per cobrir el lloc de feina de Tècnic de Grau Superior de la Secció Jurídica de la societat mercantil PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. (d'ara endavant PCP), Grup Professional "Superior i Tècnic" i creació de borsa de feina del lloc de feina.

Termini de presentació de propostes: Fins dia 30 de juny de 2017 a les 14:00 h.


Data darrera modificació: 30 de novembre de 2022