Publicador de continguts


Comunicat suspensió cautelar licitació Palau de Congressos


9 d’agost de 2016

Palma, 9 d'agost de 2016.- El jutjat del contenciós administratiu número 1 de Palma ha estimat la sol.licitud de mesura cautelaríssima sol.licitada pels representants de l'empresa Hotel Unidos S.A. Hotusa per suspendre l'obertura del sobre B (Documentació tècnica), prevista demà dia 10 d'agost per la mesa de contractació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de arrendament del complex Palau de Congressos de Palma. Així mateix ha donat un termini de tres dies a Palau de Congressos per formular al.legacions.

Hotusa va ser exclosa de procediment de contractació segons comunicació de la mesa de contractació de dia 3 d'agost després de l'obertura del sobre A, degut al incompliment del deure de secret de l'oferta. Acte sobre el qual l'empresa va presentar ahir un recurs contenciós administratiu al qual demanava també com a mesura cautelar la suspensió del sobre B amb la documentació tècnica prevista per demà.

El jutjat ha estimat que concorren les raons d'urgència previstes per adoptar mesures i cautelars i ordena la suspensió del procediment de licitació de l'expedient. Així habilita els dies del mes d'agost necessaris per a la resolució d'aquesta qüestió i dóna audiència a Palau de Congressos per formular les al.legacions oportunes. Serà llavors quan el jutjat decideixi sobre si és necessari mantenir la suspensió o no.

Palau de Congressos presentarà les al.legacions i espera que el jutjat resolgui quan abans sobre la suspensió cautelar per poder continuar amb el concurs.