Publicador de continguts


Aprovada la convocatòria de subvencions de béns inventariables dirigida a les associacions de veïns i les seves federacions


24 d’abril de 2024

L’Àrea de Participació Ciutadana destina 50.000 € a aquesta línia d’ajudes enfocada a l’adquisició de béns físics i quantificables

Palma, 24 d’abril de 2024.- La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria pública de subvencions per a la dotació de béns inventariables destinades a les associacions de veïns de Palma i les seves federacions per a enguany, que compta amb una partida inicial de 50.000 €.

Mitjançant el seu programa d’ajuts, la Regidoria de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana i Joventut promou les activitats socioeducatives, socioculturals o pròpies de les entitats veïnals, tant de caràcter estable com puntual, així com de sensibilització i de dinamització de la participació ciutadana, sigui en l’àmbit de barri o en el conjunt de la ciutat.

Cal destacar que les subvencions aprovades avui estan enfocades a l’adquisició de béns físics i quantificables per a la realització d’activitats, però en cap cas estan destinades a la realització o promoció d’activitats d’interès públic o social.

La portaveu, Mercedes Celeste, ha explicat que en la present convocatòria s’introdueix una novetat que suposa una millora substancial amb relació a convocatòries anteriors i consisteix a prioritzar el bé sobre el qual se sol·licita la subvenció, eliminant traves burocràtiques, la qual cosa implica que ja no serà necessari entrar en el detall, característiques o marca de l’objecte que és motiu de subvenció.

Data darrera modificació: 25 d’abril de 2024